Systemhjälp

Vid flytt av rum kan man antingen bara flytta ett enstaka rum eller först skapa ett Flyttprojekt om det är flera rum som ska flyttas och man behöver hålla reda på vilka rum som flyttats.

Vid den enklare varianten, med bara ett rum som ska flyttas, gör man så här:

 1.  Välj rummet som ska flyttas.
 2. När rummet är valt klicka på knappen “Flytta rum”.
 3. Välj namn på rummet och den plats som rummet ska flyttas till (kan vara samma plats som befintliga).
 4. Välj inget Flyttprojekt utan klicka direkt på Flytta rum knappen. Rummet flyttas nu (kopieras till ny plats).
 5. Klart! Men tänk på att det nya rummet har status Installation. Det gamla rummet finns fortfarande kvar men har status Flyttad och rummet är nu dessutom gömt och dyker inte upp i listor om man inte valt att se gömda rum.

Vid den mer avancerade varianten med flera rum gör man så här:

 1.  Gå till organisationssidan (via sidomenyn).
 2. Klicka på knappen Flyttprojekt. Du ser en lista med alla flyttprojekt för vald organisation.
 3. Skapa ett nytt Flyttprojekt.
 4. Välj det första rummet som ska flyttas.
 5. När rummet är valt klicka på knappen “Flytta rum”.
 6. Välj namn på rummet och den plats som rummet ska flyttas till (kan vara samma plats som befintliga).
 7. Välj det skapade Flyttprojektet. Rummet flyttas nu (kopieras till ny plats).
 8. Klart för detta rum! Men tänk på att det nya rummet har status Installation. Det gamla rummet finns fortfarande kvar men har status Flyttad och rummet är nu dessutom gömt och dyker inte upp i listor om man inte valt att se gömda rum.
 9. Repetera för alla rum som ska flyttas (från steg 4).
 10. Man kan nu när som helst gå in på Flyttprojekt (steg 2) och se vilka rum som flyttats.

 

Ibland är det snabbare att duplicera ett befintlig rum än att bygga upp det från början. 
För att duplicera ett rum så välj först rummet som ska dupliceras och klicka sedan på knappen “Duplicera rum”.
Du kommer att få välja ett nytt namn på rummet. 
Tänk på att utrustning också kopieras men att serienummer inte kopieras då nya serienummer behöver fyllas i för utrustningen på det nya rummet.

Standardrum skapas som vanliga rum men man sätter typen till Standardrum. Detta visar att det inte är ett vanligt rum utan att det ska användas som mall för andra rum. Så man kan på så sätt skapa flera rum som mallar för att snabbt kunna installera ett nytt rum. 
När man valt ett Standardrum och accepterat den extra kostnad det innebär så väljer man ett namn på nya rummet och sedan kopieras standardrummet till ett nytt rum. Därefter kan man fylla på med de unika serienummer och annan data för just det rummet.

Man kan felanmäla ett rum (eller utrustningen i ett rum) på flera sätt:
-Via en QR-kod på mobilen.
-Genom att gå till rummet och klicka på “Felanmäl rum” knappen i websystemet.

När du felanmäler rummet kan du välja om du vill göra en generell felanmälan av rummet eller om du vill välja ut exakt vilken utrustning som har fel (bättre för uppföljning). Du har alltid möjlighet att skriva ett fritt felmeddelande också.

Så fort en felanmälan är gjort så skickas epost ut till berörda. Rummets status ändras till Felanmäld, vilket kan ses både i listor och när man går in i rummet. När felanmälan görs startas också en tidtagning.
När support svarar på felanmälan ändras felanmälan status till Bearbetas och första tiden för hur lång tid det tar registreras. Support skriver också något vilket blir del av den historik för felanmälan som kan ses även efter felet är åtgärdat.
När support löser problemet (behöver inte alltid bli löst utan kan vara att ny utrustning beställs etc). så sätts felanmälan status till Åtgärdad och rummets status sätt tillbaks till Normal igen. Även tiden för hur lång tid detta tagit registreras för statistik. 

För närvarande finns dessa rapporter:

 • Alla rum (per organisation)
 • QR-koder (per organisation)
 • Rum i ett flyttprojekt