Koppla enskilda artiklar till offertOffertartiklar

Sortering

Artikel

Artikelnr

Tillverkare

Värde

Antal

Inpris        Utpris

Summa/Täckningsbidrag

WC6500-5001-52

LH65QBBEBGCXEN

ST5012-5001-02

LH50QBBEBGCXEN

LE5540UHS-B1

75BDL4150D/00

MV-SW-SUB-36M

MV-MAP-1F

WUSC-XWB1C-B

Mcore-MS-Pro

PN-Y425

PN-E703

FWL-55W805C

XDS-1078/MTO

8900

EXT-H101L2-RX-HDBT

2495

EXT-H101L2-TX-HDBT

2495

VC-R30,W

18050

LC 100 - 2 TB

31290

DSP-AEC-1010-DA

16990

3308H00010

10360

CTP18-TEAMS

86UL3J-B

27990

75UL3J-E

WUSC-EWB200C-B

65UL3J-E

935-K200W

935-PD14W

935-PD14W

935-K200W

LH75QMBEBGCXEN

C121U002-1A

VCH51

WPP30

A30-020-Teams

CE91689

EWB100

43BDL3550Q/00


Antal artiklar: 5

Inpris: 35839 kr

Utpris: 50160 kr

TB: 14321 kr

TB: 39.96 %


Rum kopplade till offert

Streaming – Träningssal 1

0

Mötesrum

KO1

2500

Pingisrum

PINGPONG1

1000