Koppla enskilda artiklar till offertOffertartiklar

Sortering

Artikel

Artikelnr

Tillverkare

Värde

Antal

Inpris        Utpris

Summa/Täckningsbidrag

MVC S90-C5-007

ND55CMA

ND65CMA

MVC400-C4-000

USB2CAT5E-EXT

TL-SF1005P

CPW65 Package

UVC30ContentCamKit

MVC640-C4-000

LH8675UHS-B1AG

75UH5F-H

C3010S

A20

43SE3KB-B

Barco Clickshare CX-30

LG 75UH5J-M

Model: BDL470EU/00

BE75C-H

BE55C-H

86UL3J-B


Antal artiklar:

Inpris: kr

Utpris: kr

TB: kr

TB: --- %


Rum kopplade till offert

Pings ny test

PINGPONG1

1000

Flyttrummet

KO1

2500

Mötesrum2

KO1

2500

Streaming – Träningssal 1

0

Mötesrum

KO1

2500

Pingisrum

PINGPONG1

1000