RUM 1-184A Bäckahästen

KAMERA Poly Studio R30

Detta rum är utrustat med:

Snabbhjälp för att komma igång

Typ av rum: Mellan

Våning: 1

Fastighetsbeteckning

Storlek på rum: 15

Antal platser: 8

-----

Installation:

Uppstart: 2024-03-22

Avtalstid start:

Avtalstid slut:

QR Code
Scanna QR-kod för felanmälan och digital lathund.
RUM 1-184A Bäckahästen - Dokumenterat av ATEA AB i Konferensrumsdatabasen.se
2024-06-14, 07:58