Lägg till en artikel till det generella artikelregistret. Denna artikel kommer sedan bli sökbar för alla användare.