AV-verktyget

Välkommen till Konferensrumsdatabasens AV-verktyg!

Använd detta verktyg för att skapa nya rum när du är ute och installerar som AV-installatör.
Du kan komplettera med fler uppgifter vid ett senare tillfälle.

Detta verktyg är anpassat för att kunna användas med tablet och mobil.