Neets Control Oscar Styrsystem med 4 knappar, tvåvägskommunikation och nätverksövervakning.